„Kreatywna Poznańska 37“ – trwa konkurs na siatkę wizerunkową kamienicy Mirona Białoszewskiego

Konkurs „Kreatywna Poznańska 37“ ma na celu celu stworzenie projektu graficznego siatki wizerunkowej, która opatrzona podpisem autora, zostanie zawieszona na fasadzie kamienicy przy ul. Poznańskiej 37 w czasie trwania prac rewitalizacyjnych.

Konkurs trwa do 31 stycznia 2016 roku, a jego uczestnikami mogą zostać studenci wszystkich kierunków artystycznych warszawskich uczelni wyższych publicznych i niepublicznych. Zwycięska praca zostanie wyeksponowana na fasadzie budynku, a jej twórca otrzyma najnowszy iPad Pro w komplecie z Apple Pencil.

Celem siatki jest pokazanie potencjału zarówno Kamienicy, jak i całej ulicy Poznańskiej oraz zachowanie ducha kreatywności tego miejsca. Warto bowiem przypomnieć, że tym co wyróżnia budynek, oprócz doskonałej lokalizacji i wyjątkowej architektury jest fakt, że przez 13 lat mieszkał tu i tworzył poeta Miron Białoszewski.

Chcemy aby Poznańska 37 znów była przestrzenią otwarą dla sztuki. To dla nas ważne, żeby na każdym etapie rewitalizacji pamiętać o historii ulicy i związanymi z nią ludźmi.  Dlatego zależy nam, aby fasada budynku, także na czas remontu świadczyła o unikalnym i kreatywnym charakterze tego miejsca, a nie była tylko przestrzenią reklamową – mówi Bartosz Puzdrowski, Członek Zarządu ICON Real Estate.