III edycja konferencji Warsaw Days za nami

III edycja konferencji Warsaw Days – największego branżowego wydarzenia w stolicy, już za nami. Tym razem tematem przewodnim była przyszłość Warszawy w kontekście planowanej przez Urząd Miasta strategi rozwoju, uwzględniając szczególnie tworzenia centrów lokalnych. 

Centrum Nauki Kopernik podczas konferencji stało się miejscem spotkań architektów, urbanistów, inwestorów, przedstawicieli władz miasta oraz lokalnych społeczności. Tym razem hasłem przewodnim była ,,Warszawa przyszłości”,  Dyskusje uczestników skupiły się głównie na kwestiach dotyczących prognozy demograficznej oraz zagrożeń dla dalszego rozwoju stolicy.

III edycja konferencji Warsaw Days – dla stolicy ważni są inwestorzy

Uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili, że dalszy rozwój stolicy jest uzależniony od jej zdolności do pozyskiwania inwestorów tworzących miejsca pracy. Te, mają przyciągać do niej nowych mieszkańców, których potrzeby powinny wyznaczać kierunki rozwoju. Jak podkreślił wiceprezydent Jacek Wojciechowicz, przyszłość stolicy to zatem dążenie do stworzenia miasta policentrycznego, które umożliwi aktywizację mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu. Takie plany pozwoli realizować program tworzenia centrów lokalnych, o którym w szerszym kontekście mówiła prezentacja wiceprezydenta Michała Olszewskiego.

III Edycja konferencji Warsaw Days – scalenie miasta

Zdaniem prezesa PZFD, Grzegorza Kiełpsza, potencjał inwestorów prywatnych jest wystarczający dla zaspokojenia przyszłych potrzeb mieszkaniowych Warszawy. Prezes nie wykluczył  przy tym włączenia się deweloperów w realizację programu budowy mieszkań na wynajem dla osób mniej zamożnych.

Ważny element planowanej strategii jest również temat scalanie miasta, oddawanie przestrzeni miejskiej pieszym i rowerzystom, dalszy rozwój komunikacji miejskiej oraz modernizacja istniejących obszarów zieleni miejskiej.

Uczestnicy konferencji uznali, że mieszkańcy stolicy nie tylko miasta przyjaznego, ale przede wszystkim zielonego. Dlatego opracowywana strategia kładzie szczególny nacisk na realizację działań, które poprawią jakość życia i sprawią, że stolica stanie się jeszcze atrakcyjniejszym miejscem do życia w niczym nie ustępując takim metropoliom jak Berlin czy Madryt, który w tym kontekście pojawia się nieprzypadkowo. To właśnie stolica Hiszpanii jest jednym z tych miast, które stawiają na zrównoważony rozwój w oparciu o konkretną strategię. Warszawa ma więc na kim się wzorować.

Za organizację konferencji odpowiadał Oddział Warszawski Polskiego Związku Firm Deweloperskich we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy,

Logo III edycji konferencji Warsaw Days

źródło: materiały prasowe