O czym musisz pamiętać starając się o decyzję w sprawie warunków zabudowy?

Jesteś szczęśliwym posiadaczem działki budowlanej, na której planujesz wybudować swój pierwszy dom lub zamierzasz zrealizować inwestycję w grunt pod budowę hali, magazynu lub siedziby firmy i chciałbyś wiedzieć jakie dokumenty są potrzebne do rozpoczęcia proces budowlany? Cieszę się, że tu jesteś, bo w tym artykule znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (decyzji WZ). Roboty budowlane związane z rozbudową lub nadbudową budynku wymagają decyzji WZ. Decyzji WZ wymagają również inwestycje wymagające pozwolenia na budowę lub zmieniające przeznaczenie budynków.

O czym musisz pamiętać starając się o WZ?

Jeśli zamierzamy budować nieruchomość, musimy zdecydować o warunkach zabudowy. Aby jednak uzyskać decyzję rozbiorową, muszą być spełnione określone warunki. Zanim zdecydujemy się na wybór odpowiedniego projektu domu, powinniśmy udać się do gminy i dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w MPZP, czyli miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jest to niezbędne, jeśli chcemy uniknąć problemów w przyszłości, dlatego najlepiej zrobić to na samym początku, zanim zdecydujemy się na budowę domu. Zwykle gmina ma plan, z którym można zapoznać się na miejscu. Jeśli jednak nie, będziemy musieli wystąpić o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przy takim wniosku pamiętajmy, aby wziąć pod uwagę działkę, która będzie naszym przyszłym placem budowy domu. W szczególności należy bardzo precyzyjnie zmierzyć i określić granice działek.

Na jakiej podstawie wydawana jest decyzja?

Wnioski składa się w urzędzie gminy. Wraz z wnioskiem o zagospodarowanie terenu składana jest mapa wzorcowa przedstawiająca granice inwestycji oraz planowane zagospodarowanie terenu. Do wniosku należy również dołączyć dowód uiszczenia wszystkich opłat. Na schemacie warto zaznaczyć, że jest to dodatek do aplikacji. Urząd przeprowadza analizy urbanistyczne przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. Oznacza to, że wymiary graniczne budynku należy określić na podstawie istniejących budynków, które można zobaczyć na mapie dołączonej do aplikacji. Musi to być również budynek przy tej samej ulicy, z której prowadzi wejście do żądanego obszaru. Czasami warto więc dołączyć większą niż najmniejsza część mapy, jeśli bardziej odległe budynki mają parametry jakich oczekujemy. Procedura przeprowadzania tej analizy pozostawia jednak urzędnikom dużą swobodę interpretacji, którzy mogą nie zgodzić się z adaptacją budynków położonych dalej.

Decyzje o warunkach zabudowy otrzymują inwestorzy i sąsiedzi. W ciągu 14 dni każda ze stron może odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bez podania szczegółowego uzasadnienia. Od decyzji o warunkach budowy kolegiów przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a od wyroku tego sądu do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nawet jeśli odwołanie zostanie uznane za bezzasadne, może znacznie wydłużyć cały proces. Jeżeli żadna ze stron nie wniesie odwołania w terminie, decyzja o warunkach zabudowy staje się ostateczna.

Kto jest odpowiedzialny za jej wydanie?

Organem administracyjnym podejmującym decyzje o warunkach zabudowy jest prezydent, burmistrz lub przewodniczący miasta. Ale sam tego nie zrobi. Całą procedurą zajmują się wydziały urbanistyki, geodezji czy planowania przestrzennego, które często konsultują się z innymi wydziałami, co bywa przyczyną długiego oczekiwania na decyzje. Decyzje w sprawie wniosków należy podejmować do gminy lub gminy. Każdy urząd ustala własny formularz zgłoszeniowy, dlatego najlepiej pobrać formularz w urzędzie lub na stronie internetowej.

Z jakim kosztem związana jest decyzja o warunkach zabudowy?

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy wiąże się również z kosztami. Pierwszym i najwyższym kosztem, jaki musimy ponieść, jest pozyskanie mapy bazowej. Jej koszt zależy od wielkości mapy i waha się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Cennik map można uzyskać, składając wniosek do podstawowej jednostki autoryzacji mapy. Zastawy wydawane są zazwyczaj nieodpłatnie, jednak w niektórych podmiotach może zostać pobrana opłata w wysokości kilkudziesięciu złotych. Kosztem stałym jest opłata skarbowa od aktu urzędowego złożenia decyzji o ustaleniu wniosku o wydanie warunków zabudowy w wysokości stu siedmiu zł. Dodatkowo za wyznaczonego pełnomocnika musimy zapłacić siedemnaście zł. Pewne koszty wiążą się również z całościową koncepcją i układem, który przygotowuje dla nas urbanista. Większość pracowni urbanistycznych obsługuje klientów indywidualnych i może ustalać ceny takich usług.