Wszystko co musisz wiedzieć o nadzorze inwestorskim

Wszystko co musisz wiedzieć o nadzorze inwestorskim

Planując inwestycję, warto też zastanowić się czy powinniśmy skorzystać z usług inspektora nadzoru inwestorskiego. Czasami nie ma co do tego wątpliwości, bo nadzór inwestorski jest z góry wymagany np. w przypadku budynków o znacznej kubaturze lub dużym wpływie na środowisko naturalne.

Jednak coraz więcej inwestorów decyduje się na zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego, nawet gdy nie mają takiego obowiązku prawnego. Jeśli nie wiesz, czy jest ci on potrzebny, dowiedz się w czym ewentualnie może ci pomóc.

Na czym polega praca inspektora nadzoru inwestorskiego?

Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora na budowie. To w jego imieniu sprawuje kontrolę nad przebiegiem wszystkich prac. Do obowiązków inspektora należy przede wszystkim sprawdzanie, czy do wykonywania robót budowlanych używa się odpowiednich materiałów i narzędzi. Poza tym inspektor ocenia, czy prace wykonywane są zgodnie z projektem, wydanym pozwoleniem na budowę, przepisami prawa budowlanego, a także obecnym stanem wiedzy inżynierskiej. Nadzór inwestorski to także odbiór wszelkich instalacji, a także efektów robót, które na kolejnym etapie będą ulegać zakryciu.

Plusy nadzoru inwestorskiego (http://www.bureauveritas.pl/services+sheet/nadzor+inwestorski+obiektow+budowlanych)
Nadzór inwestorski ma na celu dbanie o przestrzeganie wszelkich regulacji prawnych oraz odpowiednią jakość prowadzonych prac. Inspektor bądź zespół inspektorów odpowiada za poprawność wykonania robót budowlanych oraz np. sprawność instalacji. Inspektor czuwa nad procesami na budowie przez cały czas i każdorazowo potwierdza wykonanie różnych prac. Dzięki prowadzeniu odbiorów poszczególnych etapów realizacji inwestycji ewentualne problemy są szybko identyfikowane i naprawiane, co niweluje opóźnienia i nadprogramowe koszty poprawek. Inspektorzy pilnują, aby wszystko przebiegało zgodnie z planem i zamysłem inwestora.