hydroizolacja fundamentow

Prawidłowa hydroizolacja fundamentów

Woda w zetknięciu z budynkiem staje się niebezpieczna, a do tego potrafi być cierpliwa. Niszczycielska siła wilgoci i wody polega na systematycznym i długotrwałym atakowaniu konstrukcji budynku. Hydroizolacja fundamentów ma za zadanie skutecznie i trwale chronić ich powierzchnię. Fundamenty powinny wytrzymać obciążenie wilgocią, jak też wodą gruntową. Odpowiednia izolacja przeciwwodna fundamentów pozwoli uchronić ściany przed zawilgoceniem oraz przed niszczycielskim rozwojem na nich mikroorganizmów.

Ochronę budynku przed działaniem wód gruntowych uznaje się za niezwykle ważną, a prawidłowe izolacja wymaga prac budowlanych o dużej dokładności. To dlatego, że w całej konstrukcji obiektu miejscem szczególnie zagrożonym przez wodę i wilgoć są fundamenty. Klucz skutecznego izolowania tkwi w odpowiednim wyborze i zastosowaniu nowoczesnych materiałów hydroizolacyjnych. Oczywiście, równie ważny jest wybór dopasowanego rozwiązania konstrukcyjnego fundamentów oraz fachowe wykonanie niezbędnych prac.

Dobierając odpowiednie zabezpieczenie hydroizolacyjne powinniśmy mieć pełną świadomość faktu, w jaki sposób woda może działać na fundamenty. Istnieją cztery rodzaje obciążeń wilgocią i wodą gruntową, które wywierają wpływ na konstrukcję fundamentów obiektu budowlanego zagłębionego w gruncie:

obciążenie wilgocią gruntową – stanowi niewielkie zagrożenie, to oddziaływanie wilgoci naturalnie występującej w gruncie. Wilgoć przesiąka przez grunt niespoisty zalegający od rzędnej terenu do poziomu niższego niż posadowienie obiektu;

obciążenie niespiętrzającą się wodą infiltracyjną – odpowiednią formę ochrony izolacji przed naporem wody tworzy powłoka o mniejszej grubości, jak też wykonanie drenażu w poziomie posadowienia budynku;

obciążenie spiętrzającą się wodą infiltracyjną – sytuacja silnego działania, podczas którego woda opadowa pozbawiona jest swobodnego spływu wzdłuż ściany zewnętrznej obiektu budowlanego;

obciążenie wodą gruntową pod ciśnieniem – równie silnie działa, jak spiętrzająca się woda infiltracyjna na izolację; odpowiednim zabezpieczeniem są w obu przypadkach masy polimerowo-bitumiczne.

 

Dobór izolacji powinien odbywać się indywidualnie dla każdego przypadku, niezależnie od tego, czy jest ona wykonywana po raz pierwszy, czy podczas prac remontowych ma charakter wtórnego zabezpieczenia.

Hydroizolacja fundamentów, ale też innych elementów konstrukcyjnych obiektu ma za zadanie uzyskać powłokę szczelną, trwałą, elastyczną, a przede wszystkim odporną na wpływ wody i wilgoci. Otrzymanie odpowiedniej izolacji zapewnia zastosowanie systemowego rozwiązania opartego o materiały z tej samej grupy. Saint-Gobain Weber Polska zapewnia system składający się z masy polimerowo-mineralnej weber.tec Superflex 10 oraz masy weber.tec 920, jak też gruntu weber.tec 901 (Eurolan 3K).

Ochrona w ramach systemu Weber powstaje w oparciu o produkty, które wzajemnie uzupełniają swoje właściwości. Jej stosowanie zapewni prawidłowe uszczelnienie przestrzeni, które potrzebują szczególnego zabezpieczenia, czyli głównie detali i newralgicznych części konstrukcji.