technologia

Uszkodzenie przepływomierza – po czym je rozpoznać?

Przepływomierz jest urządzeniem przeznaczonym do mierzenia przepływów. Gdy nie działa on prawidłowo, wtedy jego wyniki nie są miarodajne. W jaki sposób można rozpoznać błędną pracę przepływomierza? Kiedy konieczna jest wymiana?

Gdzie stosowane są przepływomierze?

Urządzenia jak przepływomierze mają bardzo szerokie zastosowanie. Są one używane między innymi w instalacjach wodnych do prowadzenia pomiarów zużytej wody, używane są w zakładach przemysłowych, aby dokonywać pomiarów przepływu. Ponadto stosowane są one także w samochodach.

Zatem przepływomierze są urządzeniami mierniczymi spotykanymi w wielu miejscach. Ich prawidłowa praca me duże znaczenie jednak w każdym z nich, dlatego też warto wiedzieć, jak rozpoznawać zakłócenia w pracy przepływomierza i co można zrobić wtedy, gdy będą one nieprawidłowe.

Co świadczy o błędnych pomiarach przepływomierza?

Gdy przepływomierz nie pokazuje w ogóle wyników lub też użytkownik ma wrażenie, że jego pomiary nie są prawidłowe, warto przyjrzeć się sprawie bliżej. Wynika to z faktu, że błędna praca przepływomierza – http://www.enko-pomiar.pl/download.php?id_file=39 może być spowodowana wieloma czynnikami.

Najczęściej o błędnej pracy przepływomierza, poza brakiem pokazywania jakichkolwiek wskazań, świadczy pokazywanie wskazań zaniżonych albo zawyżonych w stosunku do innych pomiarów, bez zauważalnych zmian w przepływie. Przepływomierz może wtedy pokazywać znacznie większe pomiary w porównaniu do tych samych okresów.

Ponadto o tym, że może dochodzić do błędnych pomiarów przepływomierza, świadczyć może jego mechaniczne uszkodzenie, na przykład widoczne są przecieki, zalanie przepływomierza, doszło do uszkodzenia w miejscu, w którym jest on podłączony do instalacji. Takie czynniki także mogą wpływać na błędy pomiarowe.

Błędne pomiary przepływomierza – co może być przyczyną?

To, jaką przyczynę ma błędna praca przepływomierza, może być spowodowane wieloma czynnikami. Wśród nich znajdują się między innymi:

  • Mechaniczne uszkodzenie przepływomierza,
  • Nieodpowiedni dobór typu przepływomierza do mediów,
  • Pojawienie się w instalacji znacznych osadów, które powodują zaburzenia w przepływie mediów,
  • Nieprawidłowy montaż przepływomierza, który może prowadzić także do pojawienia się przecieków,
  • Znajdujące się w pobliżu przepływomierza urządzenia – bardzo często błędna praca przepływomierza ultradźwiękowego wywołana jest przez inne sprzęty elektryczne, na przykład przez pompy.

Gdy powodem błędnych pomiarów jest uszkodzenie przepływomierza, w takiej sytuacji konieczne będzie jego wymontowanie oraz zamontowanie odpowiedniego urządzenia pomiarowego.