CAD i BIM - porównanie technologii

CAD i BIM – porównanie technologii

Rysunki CAD są już od wielu lat obecne w projektowaniu. Ich stosowanie stało się standardem w wielu gałęziach inżynierii od mechaniki po budownictwo.

Wraz z rozwojem technologii informatycznych pojawiają się jednak nowe metody, czego przykładem jest BIM. Jest to modelowanie informacji o budynku. Można powiedzieć, że technologia CAD ewoluowała do BIM.

Projektowanie w CAD

Rysunki CAD opierają się na modelu geometrycznym, gdzie liczą się punkty linie proste i krzywe, powierzchnie dwuwymiarowe i bryły. Pracując w technologii CAD można kopiować i wklejać wybrane elementy, dodawać lustrzane odbicie, czy obracać je. Poza tym projekt jest dostępny w różnych widokach oraz można go dowolnie powiększać i zmniejszać. System ten umożliwia także grupowanie danych w tablice, warstwy oraz bloki. Oczywiście istnieje wiele dodatkowych interfejsów, przystosowanych do szczególnych uwarunkowań różnych branż, które mają dodatkowe funkcje. Przykładem może być nakładka do projektowania konstrukcji żelbetowych, w której dostępne są narzędzia łączące dane geometryczne opisujące elementy betonowe z prętami zbrojenia i strzemion. Rysunki CAD ułatwiają i przyspieszają proces projektowy. Na przykład architekci projektujący pomieszczenie z użyciem systemu suchej zabudowy mogą wykorzystać rysunki udostępniane przez producentów tych rozwiązań, przykładem są te tutaj http://www.siniat.pl/pl-pl/centrum-wiedzy/rysunki-cad

System BIM

W systemie BIM projektowanie odbywa się z wykorzystaniem wirtualnych projektów, które odzwierciedlają realne elementy budowlane. Dzięki modelowaniu informacji o budynku można poszerzyć możliwości prefabrykacji oraz przetestować różne warianty w warunkach wirtualnych. Dzięki temu można znacznie ułatwić wybór optymalnego rozwiązania i obniżyć koszty budowy. Dzięki możliwości zarządzania całą inwestycją poprzez BIM można też liczyć na przyspieszenie prac budowlanych oraz uproszczenie sporządzania dokumentacji. Warto też dodać, że projekty tworzone w BIM są przystosowane do warunków obowiązujących nie tylko w Polsce, ale całej Unii Europejskiej. Obiekty BIM, z których można tworzyć całe konstrukcje dostępne są najczęściej na stronach producentów materiałów budowlanych.