Ustawa o gruntach rolnych, a budowa domu

To już ostatni moment na to, aby kupić ziemię, zanim wejdą w życie rządowe ograniczenia. Zdaniem ekspertów, trudno jest przewidzieć wszystkie konsekwencje, jakie niesie za sobą wspomniana ustawa, ale pewne problemy mogą mieć osoby, które chcą kupić w przyszłości działkę i wybudować na niej dom. 

Okres ochronny, który uniemożliwiał obcokrajowcom zakup gruntów znajdujących się na terenie naszego kraju mija w maju bieżącego roku. Rząd zapowiedział więc wprowadzenie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, mającej na względzie zabezpieczenie polskich gruntów przed spekulacyjnym wykupem go przez cudzoziemców.

Ustawa o gruntach rolnych – największe ograniczenia

Za największe ograniczenie w ustawie o gruntach rolnych uważa się przepis, który określa, że jedynym nabywcą ziemi rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny z kwalifikacjami rolniczymi. Ma on przez przynajmniej od 5 lat mieszkać i osobiście prowadzić własne gospodarstwo w danej gminie. Do tego dochodzą także ograniczenia stanowiące o powierzchni prowadzonego gospodarstwa – do 300 ha.

Konsekwencją tego przepisu będzie to, że zarówno zakup, jak i sprzedaż ziemi, gdy wejdzie w życie ustawa, okaże się bardzo mocno utrudniony. Mowa o tym, że około 95 procent Polaków nie będzie mogło kupić ziemi i przeznaczyć ją na inny cel niż rolniczy. Niestety może okazać się tak, że dojdzie do całkowitego zatrzymania obrotu ziemią rolną, a tym samym – spadkiem wartości gruntów.

Ustawa o gruntach rolnych – problem z wybudowaniem domu

Z dużymi problemami mogą spotkać się osoby, które będą chciały kupić działkę, a następnie wybudować na niej dom.

Około 75% powierzchni Polski nie jest objęte planami miejscowymi, także w miastach. Grunty, które nie są objęte planem zagospodarowania, będą traktowane jako rolne. Po 1 maja ten stan rzeczy mocno skomplikuje sytuację osób, które zamierzają kupić działkę i postawić dom. Będą one skazane na poszukiwanie działek przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę – ocenia Kuba Karliński z serwisu DziałkaDlaCiebie.pl.

Do 1 maja pozostało już niewiele czasu. W związku z tym dużo osób stara się jak najszybciej więc znaleźć odpowiedni grunt i rozpocząć procedury administracyjne związane z budową domu. Jeśli ktoś chce zbudować dom na działce, która nie jest objęta MPZP, musi uzyskać dla tej inwestycji decyzję o Warunkach Zabudowy, na podstawie których można uzyskać pozwolenie na budowę. Formalności administracyjne będzie można przeprowadzić po zakupie, ale kupić działkę trzeba przed 30.04.2016, bo jeśli ustawa zostanie uchwalona w zaproponowanym brzmieniu, potem będzie to niemożliwe.

Ustawa o gruntach rolnych – zainteresowanie sprzedażą działek

Firmy, które zajmują się sprzedażą działek pod zabudowę zauważają wzrost zainteresowania zakupem gruntów budowlanych pod zabudowę. Duży popyt jest podyktowany strachem kupujących przed raptowną podwyżką cen gruntów nieobjętych ustawą, na których można będzie zbudować dom.

Zgłaszają się do nas osoby, które pragną jak najszybciej kupić swoją wymarzoną działkę i zacząć budować dom. W naszej ofercie posiadamy specjalnie wyselekcjonowane grunty w okolicach Warszawy, które są w pełni przygotowane do budowy i zamieszkania. Oferujemy też naszym klientom pomoc związaną z formalnościami niezbędnymi do rozpoczęcia budowy – opisuje Kuba Karliński z serwisu DzialkaDłaCiebie.pl.

Jak zaznacza Kuba Karliński, ziemia jest dobrem ograniczonym, którego siłą rzeczy nie można wytworzyć więcej, dlatego też w dłuższej perspektywie będzie zwiększała swoją wartość. Mocne ograniczenie obrotu ziemią rolną odbije się na cenach działek budowlanych. Dotychczas wahania cenowe na rynku nieruchomości gruntowych następowały powoli, natomiast nowa ustawa zwiastuje rewolucję dla rynku gruntów. Dlatego do końca kwietnia 2016 r. warto kupić działkę pod budowę domu – jeśli nie ma dla niej planu miejscowego, potem będzie to niemożliwe, a jeśli plan obowiązuje, to później będzie trzeba za nią zdecydowanie więcej zapłacić.

źródło: materiały prasowe